1.0. Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje nakupa in prodajo izdelkov, ki jo izvaja Rema, grafično in trgovsko podjetje d.o.o., skrajšano Rema d.o.o. nadalje v besedilu kot prodajalec.

    1.1. Ko kupec oziroma naročnik naroči blago pri prodajalcu (podjetje Rema d.o.o.), pomeni, da je v celoti sprejel njegove splošne pogoje poslovanja.

    1.2. Splošni pogoji se lahko spremenijo samo s pisnim privoljenjem prodajalca, ustni dogovori ne zadostujejo, treba jih je zapisati.

    1.3. Naše spletno mesto je www.rema.si ki posluje prek interneta. Uporaba spletnega mesta je brezplačna za vse uporabnike.

    1.4. Lastnik spletnega mesta in vseh navezujočih se strani zagotavlja, da pridobljene podatke uporabnikov uporabi izključno za lastno prodajo in jih ne bo posredoval oziroma prodal tretjim osebam.

    1.5. Uporabniki z vpisom v bazo spletnih novic dovolijo lastniku spletnih vsebin pošiljati zanimive in koristne novice ter akcijske ponudbe z ugodnostmi prek elektronske pošte največ enkrat mesečno.

     
    VARSTVO PODATKOV
    2.0. Vse informacije na internetnih straneh prodajalca so informativne.
    2.1. Informacije lahko uporabljate za lastno uporabo, pri čemer ne smete kršiti avtorskih pravic ali drugih intelektualnih pravic, ki se na njih nanašajo.

    2.2. Vsako spreminjanje informacij na spletnih straneh prodajalca s strani nepooblaščene osebe je prepovedana.

    2.3. Za kakršno koli drugačno uporabo je potrebno posebno pisno dovoljenje.

    2.4. Prodajalec ne odgovarja za obliko ali vsebino spletnih strani, ki so kakor koli povezane z internetnimi stranmi prodajalca.

    2.5. Pri obisku in uporabi spletnih strani prodajalca je odgovornost prodajalca za vse primere izključena.

    2.6. Vsi podatki, ki jih lastnik in administratorji spletnih strani prodajalca pridobijo od uporabnikov, so uporabljeni izključno za lastne potrebe in so namenjeni le normalnemu poslovanju spletne strani in podjetja Rema d.o.o. ter izdelavi raznih statistik.
     

    DELOVANJE

    3.0. Spletno naročanje je mogoče 24 ur na dan in 365 dni v letu. Uradni delovni čas tajništva je vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro.

     
    ODGOVORNOST
    4.0. Vsi podatki na straneh prodajalca so informativni, dokler jih elektronsko ali pisno ne potrdimo.

    4.1. Podjetje Rema d.o.o. (prodajalec) in njegovi sodelavci ne morejo odgovarjati in tudi ne odgovarjajo za kakršne koli poškodbe računalniške ali druge opreme in aplikacij, ki se uporabljajo za dostop do spletnega mesta prodajalca.

    4.2. Prodajalec in vsi sodelujoči ne prevzemajo nobenih odgovornosti in jamstev za brezhibno delovanje spletnih strani.

    4.3. Vsi uporabniki uporabljajo spletne strani prodajalca in proizvode, kupljene prek njih, na lastno odgovornost.

    4.4. Prodajalec in njegovi zaposleni ne odgovarjajo za škodo, povzročeno z nepreverjanjem ustreznosti proizvodov prodajalca za namen, za katerega je kupec kupil proizvode.

    4.5. Za preizkušanje lahko kupec naroči brezplačne vzorce pri prodajalcu in opravi izključno na lastno odgovornost preizkuse ustreznosti proizvodov prodajalca za njegov namen uporabe. Vzorci za preizkušanje ustreznosti proizvodov prodajalca lahko minimalno odstopajo od proizvodov, ki jih pozneje prodajalec dostavi naročniku v uporabo, vendar dokler ni bistvene spremembe kakovosti in če tudi pride med enakimi proizvodi do minimalnega odstopanja v kakovosti, ni razlogov za reklamacijo.
    4.6. Kupec ali uporabnik mora sam preveriti ustreznost proizvodov prodajalca, ker lahko zunanji vplivi pri kupcu ali uporabniku, katerih zaposleni pri prodajalcu ne morejo predvideti, bistveno vplivajo na obstojnost izdelkov.

    4.7. Zaposleni pri prodajalcu si bomo prizadevali po svojih močeh in trenutnem znanju, da bomo kupcu pravilno svetovali, kar pa ne izključuje preizkušanja ustreznosti proizvoda s strani kupca.

    4.8. Prodajalec in njegovi zaposleni si bomo prizadevali za posodobljenje in pravilnost vseh podatkov, objavljenih na spletnih straneh, vendar podjetje in zaposleni ne prevzemajo odgovornosti za njihovo pravilnost, uporabnost, osveženost ali točnost.
    4.9. Prodajalec in njegovi zaposleni lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremenijo vsebino internetnih strani na spletnem mestu www.rema.si in ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice, ki bi jih te spremembe povzročile.

      
    NAROČANJE
    5.0 Pred prvim naročilom se mora kupec registrirati v internetni trgovini ali pri prodajalcu.

    5.1. Naročanje izdelkov preko internetne trgovine prodajalca poteka 24 ur na dan. Kupec izbira in naroči izdelke, ki so mu na razpolago v internetni trgovini.

    5.2. Kupec lahko tudi po svoji specifikaciji naroči izdelke izven internetne trgovine. V tem primeru veljajo posebni prodajni pogoji samo za način plačila in čas dostave, ki sta navedena v ponudbi, predračunu ali računu, preostali pogoji ostanejo enaki splošnim pogojem.

    5.3. Po opravljenem nakupu v internetni trgovini dobi kupec elektronsko obvestilo o opravljenem nakupu na njegov e-poštni naslov, ki ga je navedel ob registraciji.

    5.4. Kupčevo naročilo se lahko zavrne, če je prišlo do napake pri: naročanju, preračunavanju in postavljanju cen. Če pa je kupec že plačal naročeno blago ob zavrnitvi, se mu znesek v celoti povrne.

     

    PAKIRANJE
    6.0 Strošek pakiranja oziroma manipulativni strošek je zajet v strošku dostave in se razlikuje po kraju dostave.

     
    PLAČILO
    7.0 Pravne osebe v Sloveniji lahko izdelke plačujejo po povzetju ali po predračunu, če ni drugače določeno. Pravne osebe v tujini plačujejo izdelke po predračunu, če ni drugače določeno.


    7.1. Blago mora biti poravnano po prodajnih pogojih, navedenih v ponudbi, predračunu ali na računu.

    7.2. Ponudbo smatrajte kot poslovno skrivnost in je brez soglasija ponudnika ne posredujete tretjim osebam.

    7.3. Avans se ne revalorizira in ne obrestuje.

    7.4. Vsi bančni stroški bremeniju kupca.  

     
    DOSTAVA
    8.0. Dostava se zaračuna glede na kraj dostave.

     
    ČAS DOSTAVE
    9.0. Naveden čas dostave blaga kupcu v internetni trgovini prične veljati z prispetjem plačila zanj. Plačilo sprejeto po 12h delovnega dneva se smatra za sprejeto naslednji delovni dan.


    9.1. Dostavni časi ne veljajo, če prodajalec in njegovi zaposleni ter dostavljavci in njihovi podizvajalci nimajo vpliva na dostavo zaradi višje sile, stavke, poplav, nesreč, kraje med transportom itd.


    9.2. Naročene in dostavljene izdelke mora kupec prevzeti in jih pri plačilu po povzetju tudi plačati dostavljavcu.


    9.3. Kupec mora poskrbeti, da je sam ali njegov pooblaščenec dosegljiv na naslovu za dostavo. Če mu naročene pošiljke dostavljavec ne more predati, se pošiljka vrne na naslov pošiljatelja, kupcu pa se zaračuna dvojna cena dostave po običajnem ceniku podjetja, ki je poskusilo izvršiti dostavo.


    MENJAVA BLAGA

    10.0 Blago se lahko zamenja samo z predhodno odobritvijo prodajalca.

    10.1 Pregled in na novo pakiranje blaga zaračunavamo do 100,00€ po izdelku.    REKLAMACIJE
    11.0. Blago se vrača prodajalcu na stroške kupca in brez odkupnine. Pri upravičeni reklamaciji nosi prodajalec stroške zamenjave in vračila blaga, denarja pa ne vrača.

    11.1. Pri neupravičeni reklamaciji se blago vrne kupcu na njegove stroške.


    11.2. Blago je lahko dostavljeno v dveh dostavah in to ni razlog za reklamacijo.


    11.3. Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni od nakupa blaga.


    11.4. Vsako utemeljeno reklamacijo bomo obravnavali takoj in jo poskušali rešiti v korist kupca, vsekakor pa pri nesoglasjih veljajo slovenska določila zakona o obligacijskih razmerjih.


REMA d.o.o.

Hočka cesta 27

2311 Hoče


Davčna številka SI: 57124027

Matična številka: 5430526000